PHPMailer mail göndermiyor.

Bukr3j

Forum Üyesi
Katılım
29 Eyl 2021
Mesaj Sayısı
1
Beğeni Sayısı
0
PHPMailer ile Yasin Muratoğulları adlı kişinin "Php İletişim Formu - Php İle Mail Gönderme" adlı videosunu izleyerek mail gönderme formu oluşturdum. Debug açık durumdayken FileZilla üzerinden çalıştırdım, çalıştı ama mail göndermedi. Sadece Google' nin "bu sayfa çalışmıyor" sayfasi ile karşılaştım (geri dönme vsyi yapmadım daha). Mail kutumu kontrol ettiğimde yeni bir mail vs. göremedim. Yardımcı olursanız sevinirim.

<?php
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require 'phpmailer/config.php'
if($_POST)
{
$ad = $_POST['name'];
$lastname = $_POST['lastname'];
$number = $_POST['phone'];
$email = $_POST['email'];
$subject = $_POST['subject'];
$message = $_POST['message'];
$name = $ad ." ". $lastname;
$mailcontent = "Merhaba yönetici, sitenizden bir kişi sizin ile isletişime geçmek isityor.";
$mailcontent .= "Adı - Soyadı: " . $name;
$mailcontent .= "Telefon numarası: ". $number;
$mailcontent .= "Konusu: ". $subject;
$mailcontent .= "Mesaj: ". $message;
$baslik = "WEBMAIL : ";
$baslik .= $subject;
require 'phpmailer/src/Exception.php';
require 'phpmailer/src/PHPMailer.php';
require 'phpmailer/src/SMTP.php';
$mail = new PHPMailer(true);

try
{
//DEBUG
$mail->SMTPDebug = SMTP:: DEBUG_SERVER;
$mail->isSMTP();
$mail->Host = 'mail.host.com';
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = 'name@mail.com';
$mail->Password = 'password';
$mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS;
$mail->Port = 587;
$mail->SMTPOptions = array(
'ssl' => array(
'verify_peer' => false,
'verify_peed name' => false,
'allow_self_signed' => true
)
);
//Recipients
$mail->setFrom('name@mail.com', 'Mail');
$mail->addAddress('kendimailadresim@gmail.com', 'Abdul Mehmed');
$mail->addAddress('digermailadresi1@gmail.com', 'Ahmet');
$mail->addAddress('digermailadresi2@gmail.com', 'Ramiz');
//Content
$mail->isHTML(true);
$mail->CharSet = 'UTF-8';
$mail->Subject = $baslik;
$mail->Body = $mailcontent;
$mail->AltBody = 'WEBMAIL';

$mail->send();
}
catch (Exception $e)
{
echo "Mesaj gönderilemedi. Hata: {$mail->ErrorInfo}";
die();
}
}
?>

PHP
Yazdığım kod bu.

FileZilla üzerinde kırmızı bir şekilde "Hata: Sunucu ile bağlantı kurulamıyor" diyor. Sorun buradan mı kaynaklı?
 
Üst